Skatter och inkomster

Det finns åtta huvudgrupper av inkomster som utgör statsbudgeten:

→ Skatt
→ Inkomster från statliga aktiviteter
→ Inkomster från försäljning av egendom
→ Lån återbetalas
→ Inkomster från kalkylering
→ Bidrag från EU
→ Avräkningar relaterade till skattesystemet
→ Utgifter som krediteras på skattekontot

Utan skatterna faller alla dessa kategorier under kategorin övriga inkomster eftersom deras storlek är liten jämfört med statens skatteintäkter.Varje inkomsthuvudgrupp har flera undergrupper. I gruppen skatter finns det till exempel cirka 240 mindre inkomstgrupper, var och en med olika skattetyper. Till exempel är direkta skatter på arbete, kapitalskatter och importskatter inkluderade. Punktskatter som energiskatt, tobaksskatt och alkoholskatt tillhör skattegruppen./p>

Löner, pensioner och förmåner skattesatser 2024

Skattesatsen, även känd som skatteprocenten, visar hur mycket skatt som tas ut på din inkomst. Din skattesats bestäms årligen av dina förvärvsinkomster. Löner, pensioner och förmåner är exempel på förvärvsinkomster. Beloppet av årsinkomsterna, hemkommunen, olika avdrag och tillhörighet till kyrkan är alla faktorer som påverkar den slutliga skattesatsen.

Din skattesats kan vara för låg eller för hög om dina inkomster eller avdrag ändras. Att ändra skattekortet kommer därefter att vara lönsamt. Du har möjlighet att ändra det under året så många gånger som du vill. När du behöver ett nytt skattekort måste du ge dina inkomster för hela året. Innan du ändrar skattekortet, undersök följande information:

Uppskatta dina inkomster när året närmar sig sitt slut.Kontrollera hur mycket inkomst du har fått och hur mycket skatt du har betalat under början av året. Du kan här välja de uppgifter som din arbetsgivare eller en annan inkomstbetalare har anmält till inkomstregistret i MinSkatt. Du kan också fylla i uppgifterna på egen hand, till exempel baserat på lönespecifikationen.

Vad innebär en billån?

Med höjda bensinpriser och skattesatser funderar många på att byta till en elbil eller en hybrid – även känd som en laddhybrid – för att spara pengar och kanske tänka på miljön. Även om elbilar oftast kostar mer att köpa än vanliga bilar, har de lägre driftskostnader och ett högt andrahandsvärde. De senaste åren har ett ökande antal tillverkare introducerat elbilar och laddhybrider, vilket har ökat din marknad och valmöjligheter. Du är inte ensam om att fundera på att köpa en elbil eftersom cirka var tredje bil som säljs i Sverige är en sådan.

Inkomstnivå