Det verkar som om bostadsstarter i Sverige har börjat vänja sig vid räntesänkningarna

Efter den största nedgången i aktiviteten i Sverige sedan början av 1990-talet ser det ut att stabiliseras. Enligt ett meddelande från SCB som publicerades på fredagen minskade antalet bostäder med mindre än 5 procent under det första kvartalet i år. Det är den minst betydande årliga nedgången i myndighetens preliminära siffror under de senaste två åren. Det bidrar till tecken på lättnad för husbyggare eftersom centralbanken har börjat minska lånekostnaderna och räntorna förväntas sjunka ytterligare under andra halvan av året.

Räntesänkningarna

Kostnadsökningar som hämmat byggandet har minskat, och priserna på bostäder har ökat under de senaste månaderna. Dessutom har hushållen blivit mer optimistiska om värdet på bostäderna. En bostadsstartsindikator från dataleverantören Byggfakta indikerar en försiktig återhämtning under det senaste halvåret, även om SCB:s initiala uppskattningar kommer att ändras mycket.

Bostadsstarter

Eftersom byggsektorn har varit ett betydande hinder för ekonomin under de senaste fyra kvartalen har utvecklingen varit en positiv nyhet för svensk ekonomi. Ändå tycker ekonom på SEB A/B, att alla förhoppningar om en snabb återhämtning är alltför optimistiska efter en djup nedgång i bostadsvärdena justerade för inflation.

Han sa att det är möjligt för säljare och köpare att hitta gemensamma grunder och att avsluta affärer är ett tecken på att vi närmar oss en mer normal marknad.

"Medan de senaste uppgifterna tyder på att byggaktiviteten har nått sin botten, är det svårt att skaka om föreställningen att bostadsbyggandet är i en kris", skrev Widen på fredagen. Den svåra krisen förväntas fortsätta under de närmaste åren Branschen varnar för att många arbetare kommer att lämna branschen och att det kan bli svårt att behålla kvalificerad arbetskraft om situationen Bilden inte förbättras snabbt.

Det är fortfarande svårt att säga hur läget kommer att påverka lånemarknaden, privatlån och räntor. Blir lån billigare? den närmaste framtiden får utvisa.